Verkkoluento: Mikä on vesipelastatus eli VEPE?   
Vesipelastus on ollut alun perin kehitetty landseerien ja newfoundlandinkoirien rodunomaiseksi koemuodoksi.
Tänä päivänä laji on avoin kaikille roduille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti soveltuvuuskokeen.
Soveltuvuuskokeeseen eivät voi osallistua x-rotuiset koirat.

Vesipelastuksen harrastaminen edellyttää koiralta halukkuutta työskennellä vedessä ja riittävää fyysistä
vahvuutta suorittaa raskaita tehtäviä. Koiran on oltava riittävän sosiaalinen ja yhteistyön on toimittava
koiran ja ohjaajan välillä eli perustottelevaisuuden oltava kunnossa.

Harrastaminen edellyttää ohjaajalta aikaa ja halua työskennellä ryhmässä.
Lajia harjoiteltaessa tarvitaan soutajia, avustajia ja hukkuva. Lajissa ei välttämättä pysy ohjaajakaan kuivana.
Luennon aiheet:
·       Johdanto vesipelastukseen
·       Perustaitoja, joita vesipelastuksessa tarvitaan
·       Missä ja miten vesipelastusta harjoitellaan?
·       Vesipelastus koelajina
·       Vinkkejä kuivaharjoitteluun
Luennolla on mahdollisuus kysyä aiheesta. Luentoa ei tallenneta.

Kouluttaja Kirsi Koivunen
Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri (KM). Tämä koulutus antaa hyvän pohjan kouluttaa ihmisiä
kouluttamaan omia koiriaan. Keskeisenä ajatuksena koulutuksissani on, että pyrin tukemaan koiran ohjaajaa
löytämään oman tiensä kouluttamisessa.
Syksyllä 2017 suoritin kaverikoiraohjaajan pätevyyden ja vuonna 2018 vesipelastuksen vastaavan koetoimitsijan ja koulutusohjaajan pätevyydet. Pyrin pitämään osaamistani yllä ja lisäämään ymmärrystäni koirista koko ajan.
Olen koiratanssin vastaava koetoimitsija ja koulutusohjaaja. Lisäksi olen arkitottelevaisuuskoulutusohjaa.
Olen käynyt myös erilaisia koiran luonteeseen, kouluttamiseen, käyttäytymiseen ja lihashuoltoon liittyviä kursseja.
Minulle tärkeää on ollut myös jakaa tietoa. Olen kouluttanut koirakoita vesipelastus-, perusnouto-, arkitaito-,
pentu-, temppu- ja koiratanssikursseilla. Lisäksi olen kouluttanut hieman noseworkiä.
Kouluttaessa koirakoita pääsee pohtimaan omia tapojaan kouluttaa ja samalla on mahdollisuus oppia itse uutta koirien tavasta toimia erilaisissa tilanteissa.

Kurssien jäsenalennukset:
Labradorikerhon jäsenet - käytä Alennuskoodia LUENTO-JÄSEN, kerholaisten alennus on 5,00 (EUR).
Huom! Merkitsethän jäsennumerosi ilmoittautumiseen.
Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.